Granice i mogućnosti operacije nosaGranice i mogućnosti operacije nosa

Kad razmišljaju o operaciji nosa, ljudi često zamisle jedan određen nos i na konzultacije s plastičnim kirurgom dođu odlučni da upravo takav i dobiju. Svi mi imamo preference, pogotovo kad je riječ o izgledu, ali važno je imati na umu da zahvati kao što je korekcija nosa imaju određene granice.

Kad je riječ o nosu, čovjek može imati problema i s njegovim funkcioniranjem. Dakle, nije stvar samo u estetici – postoje i poremećaji poput devijacije septuma koja otežava disanje. U skladu s tim, moguće je da operacija nosa, promisli li se i izvede loše, poremeti funkcije ovog organa. To je glavno i najveće ograničenje ovakvog zahvata. Drugim riječima, nos ima određen oblik i dimenzije od kojih se ne smije previše odstupati kad ga se krene preoblikovati. Nasreću, malo pacijenata traži drastične korekcije, a nijedan dobar plastični kirurg neće pristati na ništa što bi moglo ugroziti nečije zdravlje.

Postoji još jedna granica kad je riječ o ovakvom zahvatu. Naime, operacija nosa neće čudotvorno pobrisati svaki nedostatak na nečijem licu. Većina je pacijenata toga svjesna, ali još je jednu stvar važno imati na umu. Zamišljanje savršenog nosa ne rezultira uvijek najboljim mogućim izgledom lica. Ono što na jednoj osobi odlično izgleda drugu može učiniti neprivlačnijom. Zbog toga se preporuča pristupanje korekciji nosa na način da se u obzir uzme i ostatak lica, pogotovo njegov oblik. Takav pristup dovodi do mnogo boljih rezultata, što danas mogu potvrditi i tisuće pacijenata koji su obavili zahvat na nosu.

Dakle, operacija nosa zahvat je koji sa sobom nosi velike mogućnosti, pogotovo kad ga se izvede kako treba, uključujući i pripremu. On ima i svoje granice, ali one nisu ni toliko velike ni toliko fiksne da nekoga zbilja onemoguće u postizanju idealnog izgleda. Važno je samo imati na umu o kakvom se postupku radi i što se njime može, a što ne može napraviti.…

READ MOREREAD MORE